Skip to content

Sumardagurinn fyrsti er á morgun – enginn skóli fyrr en á mánudag.

Á morgun 20. apríl er Sumardagurinn fyrsti  og á föstudag þann 21. apríl  er starfsdagur þannig að engin kennsla er í Langholtsskóla fyrr en á mánudag.

Tomorrow, April 20, is the first Summer Day and on Friday, April 21, is a teachers working day, so there are no classes at Langholtsskóli until Monday.

Jutro, 20 kwietnia, jest pierwszy dzień lata, a piątek, 21 kwietnia, jest dniem roboczym, więc do poniedziałku nie ma zajęć w Langholtsskóli.

Ngày mai, 20 tháng 4, là Ngày hè đầu tiên và thứ Sáu, ngày 21 tháng 4, là ngày làm việc, vì vậy Trường Langholt sẽ không có lớp học cho đến thứ Hai.

Mañana 20 de abril es el primer día de verano y el viernes 21 de abril es día laborable, por lo que no hay clases en Langholtsskóli hasta el lunes.