10155066694092653 1160777637 o
10154772114387653 1555523778 o
'
10154733157837653 2086197155 o

Mentor

Matseðill

Skóladagatal

Námsmat í sveigjanlegu skólastarfi

Verkefnið Námsmat í sveigjanlegu skólastarfi í Langholtsskóla snýst um að þróa námsmat í sveigjanlegu skólastarfi en slík vinna hefur farið fram í skólanum í nokkur ár. Verkefna- og námsstyrkjasjóður Kennarasambands Íslands veitti styrk til þróunarverkefnis í Langholtsskóla veturinn 2005 - 2006 og framhaldsstyrkur fékkst frá Þróunarsjóði Menntasviðs Reykjavíkurborgar til að gera heimasíðu og miðla hugmyndinni til annarra innan skólans. Aðaláhersla verkefnisins er markmiðasetning nemenda, nemenda- og foreldramat. Heimasíðan er í sífelldri þróun og vinnu við hana verður líklega aldrei alveg lokið. Inn á hana bætast ný verkefni á hverjum vetri og stefnan er að hún verði gagna- og hugmyndabanki fyrir þá sem vilja kynna sér fjölbreytt námsmat og sveigjanlegt skólastarf.

Í skólastefnu KÍ fyrir árin 2005-2008 segir: Megintilgangur með námsmati er að afla upplýsinga um námsgengi nemenda og styðja þá til að ná sem mestum framförum. Leggja skal áherslu á að matið nái til margra þátta s.s. þekkingar, skilnings, leikni og framfara. Einnig þarf að meta áhuga, virkni, vinnubrögð og hæfileika til samstarfs. Sambærileg áhersla á fjölþætt námsmat er í Aðalnámsskrá grunnskóla og menntastefnu Reykjavíkurborgar.
Með þetta að leiðarljósi þróuðum við skipulegar aðferðir og tæki til að mæta hverjum nemanda á hans þroskastigi og þar með að koma til móts við námsþarfir bráðgerra barna sem og hinna. Við unnum að matslistum og þróuðum fjölbreyttar aðferðir til að meta nám og vinnu nemenda s.s. virkni, þátttöku í hópvinnu, sjálfstæði í vinnubrögðum og fleira. Veturinn 2007 -2008 var unnið að verkefninu með þátttöku allra umsjónarkennara á miðstigi skólans og list- og verkgreinakennarar komu að því á vordögum. Verkefnið kemur til með að nýtast kennurum innan alls skólans. Auk þess teljum við að aðrir skólar geti haft gagn af verkefninu og við erum fúsar til að miðla af reynslu okkar.

Útikennsla

Verkefnið Útikennsla í túnfætinum í Langholtsskóla snýst um að efla útikennslu og nýta til þess nærumhverfi skólans. Aðaláhersla verkefnisins er að þjálfa nemendur í  að njóta útiveru og bera umhyggju fyrir umhverfi sínu

Fleiri greinar...