10155106675932653 380676205 o-
10154772114457653 1518370943 o
10155106675952653 69417028 n
10154733157392653 86105735 o
'

Mentor

Matseðill

Skóladagatal

7. bekkur

Nemendur í  7. bekk í ár eru 56 talsins í þremur bekkjum. Umsjónarkennarar eru Gunnar Jarl Jónsson, Harpa Stefánsdóttir og Ingvi Sveinsson. Ingvi er búinn að kenna árganginum síðustu tvö ár en Harpa og Gunnar í eitt ár.  

Kennslustofur bekkjanna eru nú í C álmu: C 15 (7.IS), C 14 (7.HS) og C 13 (7.GJJ).

Kennsluhættir í 7. bekk verða með svipuðu sniði og tíðkast hefur í skólanum undanfarin ár. Við reynum að hafa námið sem fjölbreytilegast, notum fjölbreyttar kennsluaðferðir og tökum tillit til þess að færni nemenda liggur á ólíkum sviðum. Samvinna nemenda, skapandi starf og sjálfstæð vinnubrögð er eitthvað sem við stefnum að. Markmiðið er svo auðvitað að hver einstaklingur fái kennslu og verkefni við hæfi. Nemendur vinna ýmist sjálfstætt og í minni og stærri hópum.

Við leggjum áherslu á góðan bekkjaranda og verða haldnir vikulegir bekkjarfundir með nemendum þar sem unnið er með ýmis málefni. Einnig leggjum við áherslu á góð félagsleg samskipti innan árgangsins, lítum á hann sem eina heild. Hann blandast mikið saman í listasmiðjum, íþróttum niður í TBR og í hringekjum. Við lítum við á þennan árgang sem eina heild og leggjum mikla áherslu á góð félagsleg samskipti innan árgangsins.

Nemendur taka áfram aukna ábyrgð á sínu námi og þurfa að passa vel upp á allt heimanám. Lögð er áhersla á heimalestur en nemendur fá einnig verkefni heim í flestum öðrum greinum. Í ár ætlum við líka að nota Google Classroom umhverfið.  

Námsmat verður fjölbreytt að vanda. Það verða kannanir reglulega, stór og lítil verkefni, munnlegt próf, sjálfsmat, annarpróf o.fl. 

Kennarar kenna sínum bekk samfélagsfræði og náttúrufræði en síðan en skipta á milli sín stærðfræði (Ingvi), íslensku (Harpa) og ensku og dönsku (Gunnar). Listasmiðjurnar eru smíði, heimilisfræði, myndmennt, upplýsingatækni (m.a. Ipad) og textílmennt og eru kenndar í lotum allt skólaárið. Nemendur fara svo eina önn í sund en eru í íþróttum allt árið. Laugardalurinn verður áfram helsti vettvangur útikennslunnar sem við tökum við og við, en einnig stefnum við að vera dugleg að fara í vettvangsferðir langar og stuttar (1-2 í mánuði).  

Í ár verðum við áfram með hringekju á öllu miðstiginu þar sem árgangar blandast saman. Eftir jól veður boðið upp á valgreinar líkt og gert var síðasta ár. Allt miðstigið sameinast svo á sal aðra hverja viku þar sem bekkir skipta mér sér umsjón á dagskrá.  

Áfram er lögð mikil áhersla á gott foreldrasamstarf og er Mentor kerfið áfram nýtt sem samskiptaleið til að auka upplýsingaflæði milli skóla og heimilis.  Heimasíða skólans er einnig  í stöðugri þróun og hægt er nálgast helstu upplýsingar þar.

Með von um gott ár,  Gunnar, Harpa og Ingvi. 

6. bekkur

Nemendur í  6. bekk í ár eru 60 talsins í þremur bekkjum. Umsjónarkennarar eru Ásdís Sigmundsdóttir, Gunnur Rós Grettisdóttir og Ingibjörg Hauksdóttir.

Kennslustofur bekkjanna eru í samliggjandi lausum kennslustofum, austan við skólabygginguna.

Reynt er að hafa kennsluhætti sem fjölbreyttasta þar sem tekið er tillit til þess að færni nemenda liggur á ólíkum sviðum. Samvinna nemenda, skapandi starf og sjálfstæð vinnubrögð er eitthvað sem við stefnum að. Markmiðið er að hver einstaklingur fái kennslu og verkefni við hæfi. Nemendur vinna ýmist sjálfstætt og í minni og stærri hópum.

Við leggjum áherslu á góðan bekkjaranda og verða haldnir reglulegir bekkjarfundir með nemendum þar sem unnið er með ýmis málefni. Einnig leggjum við áherslu á góð félagsleg samskipti innan árgangsins, enda lítum við á hann sem eina heild. Árgangurinn blandast mikið saman, t.d. í listasmiðjum, íþróttum í TBR og í hringekjum.

Nemendur taka aukna ábyrgð á sínu námi og þurfa að passa vel upp á allt heimanám. Lögð er áhersla á heimalestur en nemendur fá einnig verkefni heim í öðrum greinum. Upplýsingar um heimanám verður aðgengilegt foreldrum og forráðamönnum inni á Mentor. Einnig skrifa nemendur í leiðarbækur, ýmist heima eða í skólanum, en þar skrá þau heimanám og íhuga verkefni dagsins.

Kennarar kenna sínum bekk samfélagsfræði og lífsleikni en skipta á milli sín öðrum greinum, íslensku, stærðfræði, ensku og náttúrufræði. Listasmiðjurnar eru smíði, heimilisfræði, myndmennt, smíði, textílmennt, Clim og leiklist og eru þær kenndar í lotum allt skólaárið. Nemendur fara í sund eina önn en eru í íþróttum allt árið.  

Í ár verðum við áfram með hringekju á öllu miðstiginu þar sem árgangar blandast saman á haustönn en eftir jól veður boðið upp á valgreinar. Allt miðstigið sameinast svo á sal um það bil aðra hverja viku.  

Við leggjum mikla áherslu á gott foreldrasamstarf og nýtum Mentor kerfið til að koma upplýsingum til skila milli skóla og heimilis.  Heimasíða skólans er einnig í stöðugri þróun og hægt er að nálgast helstu upplýsingar þar.

Með von um góða samvinnu,  Ásdís, Gunnur og Ingibjörg.

5. bekkur 2017-2018

Nemendur í  5. bekk í ár eru 89 í þremur bekkjum. Umsjónarkennarar eru H. Brynja Baldursdóttir, Helga Júlíusdóttir, Kristín Kristmundsdóttir og Þóra Þorsteinsdóttir.

Kennslustofur bekkjanna eru í B álmu skólans, stofur B20 (5. KK), B21 (5. BB), B22 (5. ÞÞ) og B23 (5. HJ).  

Kennsluhættir í 5. bekk verða með svipuðu sniði og tíðkast hefur í skólanum undanfarin ár. Við reynum að hafa námið sem fjölbreytilegast, notum fjölbreyttar kennsluaðferðir og tökum tillit til þess að færni nemenda liggur á ólíkum sviðum. Samvinna nemenda, skapandi starf og sjálfstæð vinnubrögð er eitthvað sem við stefnum að. Markmiðið er svo auðvitað að hver einstaklingur fái kennslu og verkefni við hæfi. Nemendur vinna ýmist sjálfstætt og í minni eða stærri hópum.

Við leggjum áherslu á góðan bekkjaranda og bekkjarfundir verða haldnir vikulega með nemendum þar sem unnið er með ýmis málefni. Við leggjum áherslu á góð félagsleg samskipti innan árgangsins og lítum á hann sem eina heild.

Skólaárinu er skipt í fjórar kennslulotur og er hver sérgrein smíði, myndmennt, heimilisfræði, og textílmennt kennd í hverri lotu. Íþróttir eru tvisvar í viku allt árið og annað skiptið mæta þau í TBR salinn. Sund er kennt í tveimur hópum, fyrir og eftir áramót. Bekkirnir blandast saman í listasmiðjum, íþróttum og í hringekjum.

Nemendur taka nú aukna ábyrgð á sínu námi og þurfa að fylgjast með hvað er í heimanámi. Heimanám verður aðgengileg foreldrum og forráðamönnum inn á Mentor. Lögð er áhersla á heimalestur en nemendur fá einnig verkefni heim í stærðfræði, íslensku og öðrum greinum. 

Laugardalurinn verður áfram helsti vettvangur útikennslunnar, en einnig stefnum við að vera dugleg að fara í vettvangsferðir.

Í ár verðum við með hringekju á öllu miðstiginu þar sem árgangar blandast saman. Eftir jól verður svo boðið upp á valgreinar líkt og gert var síðasta ár. Allt miðstigið sameinast svo á sal einu sinni í viku þar sem bekkir skipta mér sér umsjón á dagskrá.  

Við leggjum mikla áherslu á gott foreldrasamstarf og er Mentor kerfið nýtt sem samskiptaleið til að auka upplýsingaflæði milli skóla og heimilis.  Heimasíða skólans er einnig  í stöðugri þróun og hægt er nálgast helstu upplýsingar þar.

Með von um gott samstarf,  Brynja, Helga, Kristín og Þóra.

Fleiri greinar...