10155106675927653 863018928 n
10155106675952653 69417028 n
10155066693242653 1154355728 o-
10154733157837653 2086197155 o
10154733157392653 86105735 o

Mentor

Matseðill

Skóladagatal

Samræmd próf

Á fimmtudaginn 16.október verða samræmd próf í íslensku hjá nemendum í 4. og 7. bekk og  á föstudaginn 17. október verða samræmd próf í stærðfræði hjá 4. og 7. bekk.

Stjórn

Stjórn 2016-2017

Þóra Jónsdóttir

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

formaður

Ásbjörn Ólafsson

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

gjaldkeri

Aðalsteinn Arnar Jónsson

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

meðstjórnandi

Bára Yngvadóttir

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ritari

Ellen María Þórólfsdóttir

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

meðstjórnandi

Elmar Torfason

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

meðstjórnandi

Hrannar Björn Arnarson

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

meðstjórnandi

Margrét Friðriksdóttir

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

meðstjórnandi

Perla Þrastardóttir

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

meðstjórnandi

Rúnar Guðjónsson This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

meðstjórnandi

Sigríður María Altadóttir

 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 meðstjórnandi
Sigrún Ósk Gunnarsdóttir  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  meðstjórnandi

Skólaráð

   

Þóra Jónsdóttir

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 aðalmaður

Valgerður Halldórsdóttir

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 aðalmaður

Elmar Torfason

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

varamaður 

Margrét Friðriksdóttir

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

varamaður

 

Hlutverk foreldrafélags
 
 
Foreldrafélög eru frjáls félagasamtök/samtök foreldra sem hafa það hlutverk að styðja skólastarfið og efla tengsl foreldra, bæði innbyrðis og við skólann. Hlutverk samtakanna er jafnframt að skapa vettvang fyrir samstarf og samstöðu meðal foreldra. Góð samskipti foreldra auðvelda samráð og samstöðu í uppeldinu.
                        
• Stjórn foreldrafélags er kosin á aðalfundi sem æskilegast er að haldinn sé að vori.
• Stjórnin mótar stefnu og áherslur í starfi í samráði við skólastjórnendur, bekkjarfulltrúa og nemendaráð.
• Markmið starfsins er að stuðla að vellíðan nemenda og bættum námsárangri með því að auka samskipti foreldra og styrkja skólabraginn.
• Stjórnin sér til þess að verkefnum sé skipt milli foreldra þannig að sem flestir taki þátt í undirbúningi og framkvæmd a.m.k. eins verkefnis yfir veturinn.
 
Einn mikilvægasti hluti starfs foreldrafélaganna er uppbygging bekkjarstarfsins en það er einn besti samráðs- og samstarfsvettvangur foreldra í uppeldinu. Í þessu starfi gegna bekkjarfulltrúar afar mikilvægu hlutverki. Markmið starfsins er að stuðla að samstarfi og samskiptum nemenda, foreldra og kennara.
 
• Æskilegt er að bekkjarfulltrúarnir, kosnir af foreldrum, séu tveir í hverjum bekk/hóp.
• Þeir gegna hlutverki verkstjóra sem hafa jákvæða hvatningu að leiðarljósi.
• Þeir halda utan um dagskrá sem er ákveðin á sameiginlegum fundi foreldra í bekknum að undangenginni athugun á viðhorfum og óskum barnanna.
• Bekkjarfulltrúar eru jafnframt tengiliðir bekkjarins við foreldrafélag og foreldraráð skóla.

Samtímar 2018

Hér má sjá þá dagskrá sem búið er að skipuleggja fyrir samtíma á vorönn. Það mun eitthvað bætast inn meira og ef breytingar verða á dagsetningum viðburða verða þær breytingar gerðar þegar svo ber undir.

 

8.bekkur

9. bekkur

10. bekkur

4.jan

     

11.jan

Un Women

   AFS kynning - C12

18.jan

 

Fræðsla frá HIV Ísland

Fræðsla frá HIV Ísland

25.jan

 

UN Women

hópefli stelpur 10.b

1.febr

     

8.feb

Könnun ungt fólk

Könnun ungt fólk

Könnun ungt fólk

15.feb

vetrarfrí

vetrarfrí

vetrarfrí

22.feb

 Bíó Paradís    

1.mars

  Fræðsla Fokk me- Fokk you um sjálfsmynd, samfélagsmiðla og samskipti kynjanna.  Fræðsla Fokk me- Fokk you um sjálfsmynd, samfélagsmiðla og samskipti kynjanna.

8.mars

     

15.mars

     

22.mars

     

páskafrí

frí

frí

frí

5.apríl

     

12.apríl

 Þjóðminjasafnið  Bíó paradís  Umferðarfræðsla

19.apríl

sumardagurinn fyrsti

sumardagurinn fyrsti

sumardagurinn fyrsti

26.apríl

     

3.maí

     

10.maí

uppstigningardagur

uppstigningardagur

uppstigningardagur

17.maí

     

24.maí

     

Fleiri greinar...