6. bekkur

6. bekkur

Nemendur í  6. bekk í ár eru 60 talsins í þremur bekkjum. Umsjónarkennarar eru Ásdís Sigmundsdóttir, Gunnur Rós Grettisdóttir og Ingibjörg Hauksdóttir.

Kennslustofur bekkjanna eru í samliggjandi lausum kennslustofum, austan við skólabygginguna.

Reynt er að hafa kennsluhætti sem fjölbreyttasta þar sem tekið er tillit til þess að færni nemenda liggur á ólíkum sviðum. Samvinna nemenda, skapandi starf og sjálfstæð vinnubrögð er eitthvað sem við stefnum að. Markmiðið er að hver einstaklingur fái kennslu og verkefni við hæfi. Nemendur vinna ýmist sjálfstætt og í minni og stærri hópum.

Við leggjum áherslu á góðan bekkjaranda og verða haldnir reglulegir bekkjarfundir með nemendum þar sem unnið er með ýmis málefni. Einnig leggjum við áherslu á góð félagsleg samskipti innan árgangsins, enda lítum við á hann sem eina heild. Árgangurinn blandast mikið saman, t.d. í listasmiðjum, íþróttum í TBR og í hringekjum.

Nemendur taka aukna ábyrgð á sínu námi og þurfa að passa vel upp á allt heimanám. Lögð er áhersla á heimalestur en nemendur fá einnig verkefni heim í öðrum greinum. Upplýsingar um heimanám verður aðgengilegt foreldrum og forráðamönnum inni á Mentor. Einnig skrifa nemendur í leiðarbækur, ýmist heima eða í skólanum, en þar skrá þau heimanám og íhuga verkefni dagsins.

Kennarar kenna sínum bekk samfélagsfræði og lífsleikni en skipta á milli sín öðrum greinum, íslensku, stærðfræði, ensku og náttúrufræði. Listasmiðjurnar eru smíði, heimilisfræði, myndmennt, smíði, textílmennt, Clim og leiklist og eru þær kenndar í lotum allt skólaárið. Nemendur fara í sund eina önn en eru í íþróttum allt árið.  

Í ár verðum við áfram með hringekju á öllu miðstiginu þar sem árgangar blandast saman á haustönn en eftir jól veður boðið upp á valgreinar. Allt miðstigið sameinast svo á sal um það bil aðra hverja viku.  

Við leggjum mikla áherslu á gott foreldrasamstarf og nýtum Mentor kerfið til að koma upplýsingum til skila milli skóla og heimilis.  Heimasíða skólans er einnig í stöðugri þróun og hægt er að nálgast helstu upplýsingar þar.

Með von um góða samvinnu,  Ásdís, Gunnur og Ingibjörg.