5. bekkur

5. bekkur 2017-2018

Nemendur í  5. bekk í ár eru 89 í þremur bekkjum. Umsjónarkennarar eru H. Brynja Baldursdóttir, Helga Júlíusdóttir, Kristín Kristmundsdóttir og Þóra Þorsteinsdóttir.

Kennslustofur bekkjanna eru í B álmu skólans, stofur B20 (5. KK), B21 (5. BB), B22 (5. ÞÞ) og B23 (5. HJ).  

Kennsluhættir í 5. bekk verða með svipuðu sniði og tíðkast hefur í skólanum undanfarin ár. Við reynum að hafa námið sem fjölbreytilegast, notum fjölbreyttar kennsluaðferðir og tökum tillit til þess að færni nemenda liggur á ólíkum sviðum. Samvinna nemenda, skapandi starf og sjálfstæð vinnubrögð er eitthvað sem við stefnum að. Markmiðið er svo auðvitað að hver einstaklingur fái kennslu og verkefni við hæfi. Nemendur vinna ýmist sjálfstætt og í minni eða stærri hópum.

Við leggjum áherslu á góðan bekkjaranda og bekkjarfundir verða haldnir vikulega með nemendum þar sem unnið er með ýmis málefni. Við leggjum áherslu á góð félagsleg samskipti innan árgangsins og lítum á hann sem eina heild.

Skólaárinu er skipt í fjórar kennslulotur og er hver sérgrein smíði, myndmennt, heimilisfræði, og textílmennt kennd í hverri lotu. Íþróttir eru tvisvar í viku allt árið og annað skiptið mæta þau í TBR salinn. Sund er kennt í tveimur hópum, fyrir og eftir áramót. Bekkirnir blandast saman í listasmiðjum, íþróttum og í hringekjum.

Nemendur taka nú aukna ábyrgð á sínu námi og þurfa að fylgjast með hvað er í heimanámi. Heimanám verður aðgengileg foreldrum og forráðamönnum inn á Mentor. Lögð er áhersla á heimalestur en nemendur fá einnig verkefni heim í stærðfræði, íslensku og öðrum greinum. 

Laugardalurinn verður áfram helsti vettvangur útikennslunnar, en einnig stefnum við að vera dugleg að fara í vettvangsferðir.

Í ár verðum við með hringekju á öllu miðstiginu þar sem árgangar blandast saman. Eftir jól verður svo boðið upp á valgreinar líkt og gert var síðasta ár. Allt miðstigið sameinast svo á sal einu sinni í viku þar sem bekkir skipta mér sér umsjón á dagskrá.  

Við leggjum mikla áherslu á gott foreldrasamstarf og er Mentor kerfið nýtt sem samskiptaleið til að auka upplýsingaflæði milli skóla og heimilis.  Heimasíða skólans er einnig  í stöðugri þróun og hægt er nálgast helstu upplýsingar þar.

Með von um gott samstarf,  Brynja, Helga, Kristín og Þóra.