5. bekkur

5. bekkur 2016-2017

 

Nemendur í  5. bekk í ár eru 63 talsins í þremur bekkjum. Umsjónarkennarar eru Alfa Rós Pétursdóttir, Guðrún Birna Árnadóttir og Gunnur Rós Grettisdóttir.

Kennslustofur bekkjanna eru í B21 (5.GBÁ), B22 (5.GRG) og B23 (5.AP) í B álmu.

Reynt er að hafa kennsluhætti sem fjölbreyttasta þar sem tekið er tillit til þess að færni nemenda liggur á ólíkum sviðum. Samvinna nemenda, skapandi starf og sjálfstæð vinnubrögð er eitthvað sem við stefnum að. Markmiðið er svo auðvitað að hver einstaklingur fái kennslu og verkefni við hæfi. Nemendur vinna ýmist sjálfstætt og í minni og stærri hópum.

Við leggjum áherslu á góðan bekkjaranda og verða haldnir vikulegir bekkjarfundir með nemendum þar sem unnið er með ýmis málefni. Einnig leggjum við áherslu á góð félagsleg samskipti innan árgangsins, lítum á hann sem eina heild. Hann blandast mikið saman í listasmiðjum, í íþróttum í TBR og í hringekjum.

Nemendur taka nú aukna ábyrgð á sínu námi og þurfa að fylgjast með hvað er í heimanámi. Heimanám verður aðgengileg foreldrum og forráðamönnum inn á Mentor. Einnig skrifa nemendur í leiðarbækur ýmist í heima eða í skólanum. Lögð er áhersla á heimalestur en nemendur fá einnig verkefni heim í stærðfræði, íslensku og öðrum greinum. 

Samkvæmt skóladagatali er skólaárið 4 lotur fyrir þennan árgang þar sem hver lota er um 9 vikur. Í ár verðum við með hringekju á öllu miðstiginu þar sem árgangar blandast saman. Eftir jól veður boðið upp á valgreinar. Allt miðstigið sameinast svo á sal einu sinni í viku þar sem bekkir skipta mér sér umsjón á dagskrá. Jafnframt er eitt bekkjarkvöld á skólaári.

Listasmiðjurnar eru smíði, heimilisfræði, myndmennt, tónlist/clim-verkefni og textílmennt og eru kenndar í lotum allt skólaárið. Einnig fá nemendur tónmenntakennslu í tvær lotur. Nemendur fara í sund í tvær lotur og íþróttir allt árið. Laugardalurinn verður notaður til útikennslu.

Haldið verður í hefðir og venjur sem hafa verið í skólanum eins og 1.des kaffi, öskudagsskemmtun, íþróttadagur miðstigs, hjóla- og gönguferð, stóra útikennsludaginn, þemadagar og árshátíð. Einnig mun árgangurinn fara á Landnámssýningu og Þjóðminjasafnið í tengslum við námsefnið, Sinfóníutónleika og aðra tilfallandi atburði.

Áfram er lögð mikil áhersla á gott foreldrasamstarf þar sem notast verður við Mentor kerfið sem samskiptaleið til að auka upplýsingaflæði milli skóla og heimilis.  Heimasíða skólans er einnig  í stöðugri þróun og hægt er nálgast helstu upplýsingar þar.

Með von um gott ár,  Alfa, Guðrún og Gunnur.