2. bekkur

2. bekkur 2016 - 2017

Í 2. bekk eru fjórar bekkjardeildir með 83 nemendum.

Umsjónarkennarar eru Anna Þóra Paulsdóttir, Ingibjörg Grétarsdóttir, Ólöf Jóna Jónsdóttir og Svanfríður Ingjaldsdóttir.

Kennslustofur 2. bekkjar eru á 2. hæð í A álmu skólans. 2. AÞP er í stofu A25, 2.IG er í stofu A27, 2. ÓJJ er í stofu A26 og 2. SI er í stofu A20.

Bekkjarfulltrúar í hverjum bekk sjá um að skipuleggja bekkjarkvöld sem og aðra dagskrá fyrir bekkina yfir veturinn. Kennari kemur að skipulagi á skemmtiatriði á einu bekkjarkvöldi (yfirleitt á vorönn).

Byrjendalæsi

Lögð er áhersla á heildstætt nám og fjölbreyttar kennsluaðferðir þar sem stuðst er við aðferðir Byrjendalæsis. Markmiðið er að nemendur nái góðum árangri í læsi og lesskilningi sem allra fyrst á skólagöngu sinni. Notast er við lesefni sem kveikir áhuga nemenda og ýtir undir ímyndunaraflið. Enn fremur tengjast aðferðir Byrjendalæsis öðrum námsgreinum.

Við leggjum áherslu á: 

 • Fjölbreytt nám og fjölbreyttar kennsluaðferðir (s.s. leitarnám og samvinnunám), þar sem hver nemandi fær kennslu og námsefni við hæfi.
 • Heildstætt nám þar sem tekið er tillit til þess að færni nemenda liggur á ólíkum sviðum.
 • Samvinnu nemenda, skapandi starf og sjálfstæð vinnubrögð.
 • Styttri og lengri vettvangsferðir.
 • Hringekju m.a. í íslensku og stærðfræði.
 • Góðan bekkjaranda og góð félagsleg samskipti innan árgangsins.
 • Bekkjarfundi en þeir eru vikulega og þar er unnið með lífsleikni.

Nemendur vinna ýmist einir að verkefnum eða saman í stórum og litlum hópum.

Lögð er áhersla á skapandi starf og sjálfstæð vinnubrögð nemenda.

Skólaárið:

Skólaárinu er skipt í fjórar kennslulotur. Listgreinar eru þó kenndar í 6 lotum (6-7 vikur hver lota) vegna fjölda nemenda í árgangi. Íþróttir eru tvisvar í viku allt skólaárið. Sund er kennt í annari og þriðju lotu í 2. bekk.

Lotuskipti eru:

 • Lota A: 23. ágúst
 • Lota B: 03. október
 • Lota C: 17. nóvember
 • Lota D: 16. janúar
 • Lota E: 28. febrúar
 • Lota F: 21. apríl

Árganginum er skipt upp í hópa þvert á bekki í listgreinum. Markmiðið er m.a. að auka félagsleg samskipti innan árgangsins. Samvera er haldin annan hvern föstudag með 4. bekk. Þar er sungið og nemendur skiptast á að vera með atriði.

Þemaverkefni eru unnin í lotum. Á haustönn vinnum við með smádýr og í lok vorannar vinnum við með fugla. Nemendur skólans vinna saman að þemaverkefni í  febrúar.

Ýmsar hefðir eru við skólann. Norræna skólahlaupið skipar fastan sess hjá okkur. En svo er ætíð sameiginlegur íþrótta- og leikjadagur sem haldinn er að hausti og vori. Yngsta stig fer saman í gönguferð, eina á hvorri önn. Við höldum 1. desember ætíð hátíðlegan með fræðslu og veislukaffi. Farið verður í friðargöngu í desember og svo höldum við okkar árlega jólaball. Við höldum upp á öskudaginn með búningum og tilheyrandi sprelli. Fyrir páskafrí er haldin árshátíð í skólanum sem er orðin órjúfanlegur þáttur af okkar starfi.

Helstu viðburðir þessarar annar eru:

 • Kynningarfundur fyrir foreldra miðvikudaginn 7. september kl. 08:30 í sal skólans
 • Norræna skólahlaupið 9. september
 • Leikja- og göngudagur 16. september
 • Skipulagsdagur 4. október
 • Brunaæfing 6. október
 • Foreldradagur 11. október
 • Vetrarfrí 20. – 24. október (nemendur mæta skv. stundaskrá 25. október)
 • Skipulagsdagur 18. nóvember (leik- og grunnskólar hverfisins)
 • Fullveldishátíð 1. desember
 • Jólaskemmtun 20. desember

Heimanám og námsmat:

Við leggjum áherslu á að nemendur lesi heima daglega og að á þá sé hlustað. Einnig skrifa nemendur orð úr lestrarbókum sínum í þar til gert hefti sem foreldrar lesa upphátt og svo er farið sameiginlega yfir orðin og kannað hvort þurfi að leiðrétta. Nemendur skila heimalestrarmöppum á mánudögum.

Námsmatið er margþætt en við leggjum fyrir kannanir, verkefni, sjálfsmat (þrjár stjörnur og ein ósk), símat o.fl.

List- og verkgreinar:

Kennarar list- og verkgreina eru eftirfarandi:

Heimilisfræði: Jóhanna Björk Halldórsdóttir
Myndmennt: Ingibjörg Grétarsdóttir
Textíl: Ólöf Jóna Jónsdóttir
Smíði: Jón Karl Jónsson
Tilraunir og verkefni: Svanfríður Ingjaldsdóttir
Útikennsla: Anna Þóra Paulsdóttir
Tónmennt: Kristinn Ingi Austmar Guðnason
Fingrafimi: Martha Jónasdóttir
Íþróttir og sund: Atli, Emil, Gabriela, Oddný og Zoltán