2. bekkur

2. bekkur

  1. bekkur 2017 - 2018

Í 2. bekk eru fjórar bekkjardeildir með 74 nemendum.

Umsjónarkennarar eru Ásgerður María Franklín, Elsa Ísberg, Hrönn Haraldsdóttir og Sigríður Sigurðardóttir. 

Kennslustofur 2. bekkjar eru á 2. hæð í A álmu skólans. 2. ÁF er í stofu A23, 2.ÁM er í stofu A28, 2. HHa er í stofu A24 og 2. SS er í stofu A22.

Bekkjarfulltrúar í hverjum bekk sjá um að skipuleggja bekkjarkvöld sem og aðra dagskrá fyrir bekkina yfir veturinn. Kennari kemur að skipulagi á skemmtiatriði á einu bekkjarkvöldi (yfirleitt á vorönn).

Byrjendalæsi

Lögð er áhersla á heildstætt nám og fjölbreyttar kennsluaðferðir þar sem stuðst er við aðferðir Byrjendalæsis. Markmiðið er að nemendur nái góðum árangri í læsi og lesskilningi sem allra fyrst á skólagöngu sinni. Notast er við lesefni sem kveikir áhuga nemenda og ýtir undir ímyndunaraflið. Enn fremur tengjast aðferðir Byrjendalæsis öðrum námsgreinum.

Við leggjum áherslu á: 

  • Fjölbreytt nám og fjölbreyttar kennsluaðferðir (s.s. leitarnám og samvinnunám), þar sem hver nemandi fær kennslu og námsefni við hæfi.
  • Heildstætt nám þar sem tekið er tillit til þess að færni nemenda liggur á ólíkum sviðum.
  • Samvinnu nemenda, skapandi starf og sjálfstæð vinnubrögð.
  • Styttri og lengri vettvangsferðir.
  • Hringekju m.a. í íslensku og stærðfræði.
  • Góðan bekkjaranda og góð félagsleg samskipti innan árgangsins.
  • Bekkjarfundi en þeir eru vikulega og þar er unnið með lífsleikni.

Nemendur vinna ýmist einir að verkefnum eða saman í stórum og litlum hópum.

Lögð er áhersla á skapandi starf og sjálfstæð vinnubrögð nemenda.

Skólaárið:

Skólaárinu er skipt í fjórar kennslulotur. Listgreinar eru þó kenndar í 6 lotum. Íþróttir eru tvisvar í viku allt skólaárið. Sund er kennt í annarri og þriðju lotu í 2. bekk.

Árganginum er skipt upp í hópa þvert á bekki í listgreinum. Markmiðið er m.a. að auka félagsleg samskipti innan árgangsins. Samvera er haldin alla föstudaga þar sem allt yngsta stigið er saman. Þar er sungið og nemendur skiptast á að vera með atriði.

Ýmsar hefðir eru við skólann. Norræna skólahlaupið skipar fastan sess hjá okkur. En svo er ætíð sameiginlegur íþrótta- og leikjadagur sem haldinn er að hausti og vori. Yngsta stig fer saman í gönguferð, eina á hvorri önn. Við höldum 1. desember ætíð hátíðlegan með fræðslu og veislukaffi. Farið verður í friðargöngu í desember og svo höldum við okkar árlega jólaball. Við höldum upp á öskudaginn með búningum og tilheyrandi sprelli. Fyrir páskafrí er haldin árshátíð í skólanum sem er orðin órjúfanlegur þáttur af okkar starfi.

Heimanám og námsmat:

Við leggjum áherslu á að nemendur lesi heima daglega og að á þá sé hlustað. Einnig skrifa nemendur orð úr lestrarbókum sínum í þar til gert hefti sem foreldrar lesa upphátt og svo er farið sameiginlega yfir orðin og kannað hvort þurfi að leiðrétta. Nemendur skila heimalestrarmöppum á mánudögum.

Námsmatið er margþætt en við leggjum fyrir kannanir, verkefni, sjálfsmat (þrjár stjörnur og ein ósk), símat o.fl.